Temel Uygulamalar

BAŞARISIZLIK KONUŞMALARI

Narrative Terapi, kişinin hayatında isteklerini gerçekleştirmek için çabalarken başarısız olduğu durumları da söylem analizine tabii tutarak incelenmesinden yanadır. Kişileri elde etmekte başarısız olduğu isteklerin aslında kimin isteği olduğunu, toplumsal söylemlerin bunları istememizde ne kadar etkili olduğunu sorgular. Bu istek ve beklentilere neden uymak istediğimizin altındaki güç ilişkilerini de ortaya koymak ister. Yine bunlara uymak için ortaya koyduğumuz gayreti takdir eder ve başarısızlık olarak gördüğümüz bu durumlarda aslında bize kalan başka değerler ve deneyimler var mı bunları keşfetmemize yardımcı olur. Böylece kimlik alanında kendimizi daha fazla tanımızı hedefler.

Narrative terapinin kişiyle başarısız olduğu düşündüğü bir konuşmada soracağı sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Hayatında hiç senden beklenen davranışlara konuşmalara veya nasıl olman gerektiğine dair beklentilere uymadığın veya buna ayak uyduramadığın oldu mu ? Bunu hissettiğin zamanlara dair bir hikayen var mı ? Sende işe yaramayan beklentilerden bahseder misin biraz?

  1. Buna katkı yapan hayat tecrübelerin veya toplumsal cinsiyet gibi şeyler nelerdir? Sence başka insanlar da buna benzer şeyler yaşıyor olabilir mi ?
  2. Bunlara ayak uyduran kişilere neler vaad edilmiştir? Bu söz verilen ödüller ne kadar gerçekçi?
  3. Bu duruma uymak için kendini şekillendirirken  nasıl bir güç sarfettin ?
  4. Kendini rahatlatmak ve daha fazla kendini şekillendirmemek için nelere karar verdin ? Diğeri yerine bu sefer neler yaptın?
  5. Bu çabanda sana hangi değerin ve inancın yardımcı oldu ?
  6. Bu zamanlarda insanlarla nasıl ilişkiler kuruyorsun ?
  7. Bu zamanlarda nasıl tecrübeler edindin?
  8. Bunu yapmaya devam edersen olabilecek şeyler hakkında nasıl umutların var?