NT Uygulama Alanları

Bireysel Narrative Terapi Uygulamaları

Bireysel terapi sürecindeki kişiler için narrative terapi uygulamaları dışsallaştırma, yeniden yazma, yeniden dahil etme, dış şahit uygulaması, ve diğer bir çok narrative yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bütün narrative uygulamalarda olduğu gibi amaç danışanı patolojize etmemektir. Danışanla ortak dil kullanarak danışanın deneyimleri üzerinde durulur. Narrative terapi nötr bir uygulama olmadığı için danışan ve terapist beraber araştırırlar ve bu araştırmanın sonucunda danışanın kendileri ve hayat hakkındaki hikayelerini daha zenginleştirmeyi hedeflerler.