NT Uygulama Alanları

Çift Terapisi Narrative Uygulamaları

Çift ve ilişki terapisinde narrative yaklaşımın üç odağı vardır. İlk olarak, narrative terapi, anlam odaklıdır. Bu, çift ilişkilerindeki mücadelelerin, davranışlarla ilgili değil; daha çok insanların kendi ilişki deneyimlerini anlamlandırmak veya anlam katmak için teşvik edildikleri yollarla ilgili olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlamlar, her bir partnerin günlük deneyimlerini anlamlandırmasından etkilenmez; aynı zamanda ilişkilere dair daha geniş sosyal söylemler, normlar ve beklentilerden de etkilenir.

İkinci olarak narrative terapi, öykü odaklıdır. Her partnerin içinde yer aldığı bireysel kimlik hikayeleri, insan olarak kim oldukları ile ilgilidir. Çiftin veya ilişkinin yer aldığı ortak veya ilişkisel kimlik hikayesi, Bir çift olarak kim olduklarıyla ilgilidir.

Üçüncüsü ise, narrative terapinin kendilik ve kimliği bireysel değil ilişkisel görmesidir. Bu ilişkisel kimlik perspektifi ilişki terapisinin odak noktasını kendini ifade etmekten ve bireysel isteklerin ve ihtiyaçların karşılaştırmasından uzaklaştırmakta ve ortak anlam oluşturma, tercih edilen çift öyküsünü geliştirme, ilişkisel etik bağlılığı doğrultusunda diğerine karşı derin bir değerbilirliğe sahip olma ve diğer kişinin hikayesi ile ilgilenme ve önemseme ile değiştirmektedir.

Tüm bu Çalışmalar narrative terapinin temel uygulamaları ile gerçekleştirilir. Çiftlerle dışsallaştırma, ilişkisel hesap verilebilirlik etiğini yaşamaya davet, tercih edilen hikayeyi zenginleştirme gibi narrative uygulamalarla çift terapisi gerçekleştirilir.