Narrative Terapi

 

egitim

Narrative Terapi

Sertifikalı Eğitim Programı

Michael White’ın kurduğu ve halen Narrative Terapinin dünyadaki  merkezi  olan Dulwich Center ile POEM işbirliğiyle düzenlenen sertifika programımız,  bu yıl üçüncü yılına girmiştir.

Iki yıl süren program, Dulwich Center’ın uluslararası eğitmenleri tarafından verilen 240 eğitim saatini kapsamaktadır. Bunun 150 saati teori ve uygulamaya; 90 saati ise süpervizyona ayrılmıştır. Programın her yılında beşer gün süren dört oturum yapılmaktadır.

Bu haliyle eğitim Dulwich Center’ın Avusturalya dışında sertifikakalandırdığı az sayıdaki programlardan biridir.

Eğitmenler

Sertifika Programının tamamı Dulwich Centre’ın uluslararası eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitmenlerimizin listesine ve özgeçmişlerine ulaşmak için eğitimcilerimiz sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Her oturumda ardıl çeviri yapılmaktadır ve materyaller Türkçe’dir.

Her bir oturum ayrı ayrı ücretlendirilmektedir.

Programın İçeriği

Her oturumun içeriği aşağıdaki işlenecektir. Bununla birlikte katılımcıların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda oturumların içeriklerinde bazı değişiklikler olabilmektedir.

 1. YIL

 

1.HAFTA: Öyküsel Terapiye Giriş

 • Öyküsel terapinin tarihi
 • Öyküsel terapinin felsefi temelleri

Modern (Yapısalcı)/ Post-modern (Yapısal olmayan) Yaklaşımların Karşılaştırılması

 • Öyküsel terapinin uygulanmasındaki temel ilkeler

Güç ilişkileri ile çalışma

 • Merkezde olmayan ama etkili pozisyon
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 1
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 2

Dışsallaştırma konuşmaları Yapı sökümü, söylem analizi ve söylem analizi ile ilgili soruları da içermektedir

 • Yeniden yazma konuşmaları
 • Katılımcıların bilgileri kendi uygulamalarında kullanabilmeleri amacıyla yapılacak alıştırmalar
 • Not: gün (öğleden önce), öyküsel terapinin gruplarda kullanımı ile ilgili bir sunum için bu grup, ileri düzey grubu ile bir araya gelecektir.
 • Not: gün (öğleden önce), ilişkilerinde şiddete başvuran erkeklerle çalışırken öyküsel terapi uygulamalarının kullanımı ile ilgili bir sunum için bu grup ileri düzey grubu ile bir araya gelecektir.

 

2.HAFTA: Tercih edilen hikayelerin kalınlaştırılması ve katılımcıların dahil edilmesi

Katılımcılar, ilk eğitim aşamasından sonra dışsallaştırma konuşmalarını ve yeniden yazma konuşmalarını kendi uygulamalarında nasıl kullandıklarını bildireceklerdir.

 • Yeniden dahil etme konuşmaları
 • Tanımsal seremoni – dış şahitlik (dış şahit uygulaması ile birlikte dışsallaştırma ve yeniden yazma konuşmalarının üzerinden geçilerek alıştırmalar yapılacaktır)
 • Terapide dökümantasyonun kullanılması (dökümantasyon ile birlikte dışsallaştırma ve yeniden yazma konuşmalarının üzerinden geçilerek alıştırmalar yapılacaktır)
 • İskele kurma (Scaffolding) mesafesi (editoryellerin ve soruların kullanımının da yer aldığı destek konuşmaları ile bağlantılı beceriler üzerine odaklanılacaktır)

3.HAFTA: Travma ile çalışma

Katılımcılar, ikinci eğitim aşamasından sonra yeniden etme olma konuşmalarını, tanımsal seremoni ve dökümantasyonu kendi uygulamalarında nasıl kullandıklarını bildireceklerdir.

 • Travma/istismar/şiddet ile çalışma – bu konularla ilgili ileri öyküsel terapi ilkeleri
 • “Görünmeyen ama örtük olan” üzerine düşünme
 • “Destek konuşmaları” üzerine düşünme
 • Travma/istismar/şiddet ile çalışırken dışsallaştırma, yeniden yazma, yeniden dahil etme, tanımsal seremoni ve dökümantasyonun kullanılması
 • Hayat ağacı ve öyküsel sanat terapi dahil olmak üzere öyküsel terapinin kolektif uygulama metotlarının kullanılması

4.HAFTA: Grubun talepleri doğrultusunda şekillendirilmiştir

Eğitim alan grubun özellikle istediği, talep ettiği konular çerçevesinde düzenlenmiştir. Şu konuları içerebilir:

 • Ruh sağlığı alanında öyküsel terapi uygulamaları
 • Gençlerle öyküsel terapi
 • Çocuklarla öyküsel terapi
 • Kültür, cinsiyet, milliyet ve ayrıcalık/imtiyaz ile ilgili hususları ortaya çıkarmak
 • Başarısızlık haritası

2.YIL

İleri öyküsel terapi uygulama becerileri

5.HAFTA: Öyküsel çift terapisi ve aile terapisi

 • Çiftlerle ve ilişkilerle öyküsel terapi
 • Öyküsel aile terapisi
 • Öyküsel çift ve aile uygulamalarında cinsiyet ve güç ilişkileri üzerine düşünme
 • Not: 3. gün (öğleden önce), öyküsel terapinin gruplarda kullanımı ile ilgili bir sunum için bu grup, başlangıç grubu ile bir araya gelecektir.
 • Not: 5. gün (öğleden önce), ilişkilerinde şiddete başvuran erkeklerle çalışırken öyküsel terapi uygulamalarının kullanımı ile ilgili bir sunum için bu grup başlangıç grubu ile bir araya gelecektir.

6.HAFTA

 • Katılımcılar, kendi pratiklerinde öyküsel terapi deneyimlerini aktaracaklar ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır.

7.HAFTA

 • Katılımcılar, kendi pratiklerinde öyküsel terapi deneyimlerini aktaracaklar ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır.

8.HAFTA

 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır
 • Katılımcılar sene sonu öyküsel terapi uygulama projelerini sunacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır. Programı başarıyla tamamlayabilmek için gereken yeterliliğin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Mezuniyet töreni!