Narrative Terapi Eğitimleri

Michael White’ın kurduğu ve halen Narrative Terapinin dünyadaki merkezi olan Dulwich Center ile POEM işbirliğiyle düzenlenen sertifika programımız büyüyerek devam ediyor.

İki yıl süren program, Dulwich Center’ın uluslararası eğitmenleri tarafından verilen 240 eğitim saatini kapsamaktadır. 

Bunun 150 saati teori ve uygulamaya; 90 saati ise süpervizyona ayrılmıştır. Programın her yılında beşer gün süren beş oturum yapılmaktadır.

Bu haliyle eğitim Dulwich Center’ın Avustralya dışında sertifikalandırdığı az sayıdaki programlardan biridir.

Eğitmenler

Sertifika Programının tamamı Dulwich Centre’ın uluslararası eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Narrative Terapi Eğitmenlerini incelemek için tıklayınız.

Farklı ülkelerin eğitmenlerinin olduğu her oturumda ardıl çeviri yapılmaktadır,  materyaller Türkçe olarak verilmektedir.

Her bir oturum ayrı ayrı ücretlendirilmektedir.

Online Eğitimlerde dökümanlar ve katılım sertifikaları online olarak iletilmektedir.

Programın İçeriği

Her oturumun içeriği aşağıdaki şekilde işlenecektir. Bununla birlikte katılımcıların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda oturumların içeriklerinde bazı değişiklikler olabilmektedir.

5 Modül Teori ve Uygulama, 3 Modül ise Süpervizyon olacak şekilde toplam 8 Modülden oluşmaktadır.

1. MODÜL

Narrative Terapiye Giriş Eğitimi

2. MODÜL

Narrative Terapiye Giriş Eğitimi 2

3. MODÜL

Çocuklarla Narrative Terapi Uygulamaları

4. MODÜL

Travma Uygulamalarında Narrative Terapi

5. MODÜL

Çift ve Ailelerle Narrative Terapi

6. MODÜL

Süpervizyon Dersleri

7. MODÜL

Süpervizyon Dersleri

8. MODÜL

Süpervizyon Dersleri

1. MODÜL

Narrative Terapiye Giriş Eğitimi - 1

(Başvurular Açık)

5 Oturumda İşlenecek Konular

 • Narrative terapinin tarihi
 • Narrative terapinin felsefi temelleri
 • Modern (Yapısalcı)/ Post-modern (Yapısal olmayan) Yaklaşımların Karşılaştırılması
 • Narrative terapinin uygulanmasındaki temel ilkeler
 • Güç ilişkileri ile çalışma
 • Merkezde olmayan ama etkili pozisyon
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 1
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 2
 • Dışsallaştırma konuşmaları Yapı sökümü, söylem analizi ve söylem analizi ile ilgili soruları da içermektedir
 • Yeniden yazma konuşmaları
 • Katılımcıların bilgileri kendi uygulamalarında kullanabilmeleri amacıyla yapılacak alıştırmalar

Toplam 30 saatten oluşan Birinci Modül Giriş Eğitimi 5 oturum şeklinde gerçekleşecektir.

1. Oturum

21 Eylül Çarşamba 19.00-22.00

22 Eylül Perşembe 19.00-22.00

2. Oturum

24 Eylül Cumartesi 10.00-17.00

3. Oturum

25 Eylül Pazar 10.00-17.00

4. Oturum

27 Eylül Salı 19.00-22.00

29 Eylül Perşembe 19.00-22.00

5. Oturum

1 Ekim Cumartesi 10.00-17.00

 • Bu eğitime katılabilmek için Ruh Sağlığı alanında olmalısınız. (Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmetler, Psikiyatri Hemşiresi…)
 • Bu eğitimde devam şartı bulunmaktadır. Katılımcıların 1 oturum devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: 3500 TL 

(Dileyenler 3 taksit halinde ödeme yapabilir. 1200 TL -1200 TL -1100 TL)

Eğitim yeri: Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

Başvuru formu için tıklayınız.

2. MODÜL

Narrative Terapiye Giriş Eğitimi - 2

(Başvurular Kapandı)

5 Oturumda İşlenecek Konular

 • Narrative terapinin tarihi
 • Narrative terapinin felsefi temelleri
 • Modern (Yapısalcı)/ Post-modern (Yapısal olmayan) Yaklaşımların Karşılaştırılması
 • Narrative terapinin uygulanmasındaki temel ilkeler
 • Güç ilişkileri ile çalışma
 • Merkezde olmayan ama etkili pozisyon
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 1
 • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 2
 • Dışsallaştırma konuşmaları Yapı sökümü, söylem analizi ve söylem analizi ile ilgili soruları da içermektedir
 • Yeniden yazma konuşmaları
 • Katılımcıların bilgileri kendi uygulamalarında kullanabilmeleri amacıyla yapılacak alıştırmalar

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için 1. modül eğitimini tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: 3500 TL 

(Dileyenler 2 taksit halinde ödeme yapabilir.)

Eğitim yeri: Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

3. MODÜL

Çocuklarla Narrative Terapi Eğitimi

(Başvurular Kapandı)

Bu modülde Çocuklarla Narrative Terapi Uygulamaları işlenecektir. Dulwich Centre’ın uluslarası eğitmenleri tarafından alandaki tecrübeleri Narrative Terapi çerçevesinde aktarılacaktır.

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin ilk iki modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

4. MODÜL

Travma Uygulamalarında Narrative Terapi

(Başvurular Kapandı)

Bu modülde Travma Uygulamarında Narrative Terapi işlenecektir. Bu eğitim Dulwich Centre’ın uluslarası eğitmenleri tarafından verilecektir.

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin ilk iki modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

5. MODÜL

Çift ve Ailelerle Narrative Terapi

(Başvurular Kapandı)

Bu modülde Travma Uygulamarında Çift ve Ailelerle Narrative Terapi konusu işlenecektir. Bu eğitim Dulwich Centre’ın uluslarası eğitmenleri tarafından verilecektir.

 

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin ilk iki modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

6. MODÜL

SÜPERVİZYON

(Başvurular Kapandı)

 • Katılımcılar, kendi pratiklerinde Narrative Terapi deneyimlerini aktaracaklar ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır.
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır.
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır.

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin 4 modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

7. MODÜL

SÜPERVİZYON

(Başvurular Kapandı)

 • Katılımcılar, kendi pratiklerinde Narrative Terapi deneyimlerini aktaracaklar ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır.
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır.
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır.

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin 4 modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

8. MODÜL

SÜPERVİZYON

(Başvurular Kapandı)

 • Katılımcıların bir kısmı görüşmeler yöneteceklerdir (diğerleri dış şahit rolünde olacaktır) ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Katılımcılar, danışanlarına yazdıkları dokümanlardan ve mektuplardan örnekler paylaşacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır.
 • Uygulama becerilerini geliştirmek için grupla uygulama temelli alıştırmalar (dur-başla yöntemiyle yapılacak görüşmeler dahil) yapılacaktır.
 • Katılımcıların önceden okumuş oldukları makaleler tartışılacaktır.
 • Eğitimci katılımcılarla ilgili belirli konularda sunum yapacaktır.
 • Katılımcılar sene sonu Narrative Terapi uygulama projelerini sunacaklardır ve bununla ilgili süpervizyon alacaklardır. Programı başarıyla tamamlayabilmek için gereken yeterliliğin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Mezuniyet töreni!

Eğitmenler netleştiğinde eklenecektir.

 

Tarihler netleştiğinde eklenecektir.

Bu eğitime katılabilmek için Narrative Terapi Eğitiminin 4 modülünü tamamlama şartı bulunmaktadır.

Eğitim ücreti: (Henüz Netleşmedi)

Tüm oturumlar ZOOM üzerinden online yapılacaktır. 

img
img

Narrative Terapi Eğitimleri

240 Saatlik Narrative Terapi Eğitimi

 • 150 Saat Teori ve Uygulama
 • 90 Saat Süpervizyon
 • 8 Modül
 • 2 Yıllık Eğitim Süreci
 • Uluslarası Dulwich Center Eğitmenleri
BAŞVURU VE DETAYLAR