Narrative Terapi

Hakkımızda

Narrative  Terapi Avustralyalı  Aile  Terapisti  Michael  White  ve  Yeni  Zelandalı  Aile Terapisti David Epson tarafından geliştirilmiş postmodern bir terapi yaklaşımıdır. Kurucuları terapide odağı, insanların  yapısal özelliklerine değil yaşamlarını nasıl anlamlandırıp, yorumladıklarına kaydırmışlar.

Narrative terapi, danışanlarının yaşamlarına, tercihlerine, deneyimlerine ve kimliklerine son derece saygı duyar ve yaşadıkları zorluklardan dolayı insanlara karşı asla suçlayıcı olmaz. NT, kişiyi merkeze alır ve her insanı kendi hayatının uzmanı olarak görür. Kişilerle problemlerini birbirinden ayırır ve insanların problemlerinin etkisini azaltacak birçok becerilere, yeterliliklere, inançlara, değerlere ve bağlara sahip olduğunu varsayar.

Öyküsel  Terapinin  temel  felsefesi  “kişi  problem  değildir,  problemin kendisi problemdir ve çözüm bireysel değildir” şeklinde özetlenebilir.  Yani Öyküsel Terapi, bireylerin toplumsal söylemlerle problemlerini içselleştirdiğini ve  kendilerinin  bir parçası  haline  getirdiklerini  öne  sürer.  Halbuki  problem  dışarıdan gelmektedir ve kişinin problemi sahiplenmesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü problemi içselleştirdikçe  ve  sahiplendikçe  problemi  kendisinden  uzaklaştırması  ve  problemden kurtulması zorlaşacaktır. Yine kişi yaşamındaki problemle başa çıkmaya çalışırken yaşamındaki eski insanlarla ve çevresinde bulunun halihazırdaki insanlarla bağlarını kuvvetlendirmesi çok önemlidir. Kişinin mevcut becerilerini öğrendiği ve bunlara şahit olan insanlar kişinin yaşamını zenginleştirir ve kişiyi güçlü kılar.

Narrative Terapi:

  • Deneyimleri ve anlamalarını anlamaya çalışır.
  • Danışanın bilgisini merkeze alır.
  • Danışanın konuşmalarından referans alır.
  • Genel olanın yanlış yönlendirmemesi için istisnai olanı arar.
  • Belirli kişisel bilgiye vurgu yapar.
  • Kimliğin ve hayatın belirgin detaylarını arar.
  • Kişisel deneyime değer verir. İnsanları kendilerini tanımaları için teşvik eder.
  • İnsanları tercih ettikleri hayatları yaşamak için destekler.
nt-turkiye
dulwich-centre-hakkinda

Daha detaylıca bilgileri Kaynaklar bölümümüzde bulabilirsiniz.

narrative terapi hakkımızdadulwich

logo6-01

Neden Narrative Terapi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sorular ve Cevaplar

NT, diğer yaklaşmlardan, problemi kişinin içinde görmemesi ve kişiyi hayatnın uzmanı olarak görmesiyle ayrışır. Sadece problemle veya çözümle uğraşmaz kişinin değerleri, yaşadığı sosyal bağlamla da derinden ilgilenir. NT’nin uygulama araçları sadece yetişkinler ve bireysel terapi için geliştirilmemiş olduğundan hem çocuklara, hem de çift ve ailelere yardım ederken kullanılabilir.

Narrative terapi hem bireysel hem de çift ve aile ile çalşrken kullanılabilir. Bunun yanında bir çok farkl zorluk grubunda kullanlabilir. Özellikle travma ile çalışılırken diğer yaklaşmlardan oldukça farklı olarak sadece travmatik olaya ve etkilerine değil, öncelikle kişiyi ayakta tutan değerlerine, ilişkilerine ve becerilerine odaklanır.

Narrative terapinin iki kurucusundan biri olan Michael White’ın kurduğu Dulwich Center, dünyada Narrative terapinin merkezi olarak kabul edilmektedir. Düzenledikleri eğitimler, yüksek lisans program, yayınları ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri kollektif çalışmalarla Narrative Terapinin nabzını tutmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Dulwich Center’ın oluşturduğu eğitim programı yine Dulwich Center’ın eğitimcileri tarafından verilmektedir. Eğitim bu haliyle Dulwich Center’ın Avusturalya dışında sertifikalandırdığı az sayıdaki yoğun programdan biridir. Dulwich Center’ın Melbourne Üniversitesiyle birlikte yürüttükleri Narrative Therapy and Community Work master programına devam etmek isteyenler için Türkiye’deki bu eğitim saatleri master programının ilgili modülünü karşılamış sayılmakta ve muaf tutmaktadır.

Narrative terapiye psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve psikiyatri uzmanlığı ve hemşireliği alanlarında lisans veya yüksek lisans programlarını bitirmiş kişiler katılabilmektedir. Yine aynı bölümlerin son sınıf öğrencileri de eğitime katılabilmektedir. Lisans bölümü başka bir alandan olup, ruh sağlığıyla ilgili yukarda sayılan bölümlerden birini bitirmiş olanlar da eğitime katılabilirler.

Narrative Terapi eğitimi 2 yıl sürmektedir. Her yıl  5 günlük 4 oturum düzenlenmekte ve iki yılın ardınan 8 oturum tamamlanmış olmaktadır. Eğitimin toplam süresi bu haliyle 240 saat sürmektedir ve ve bunun 150 saati teorik ve pratik eğitimle, kalan 90 saati de süpervizyon ile geçmektedir.

Eğitimin ikinci yılındaki son oturumlar süpervizyona ayrılmaktadır. Planlanan süpervizyon saati 90 saat olup, iki yıllık eğitim sürecine dahildir.

Eğitimcilerimizin hepsi Avusturalya, Amerika, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan gelmektedir. Bu durumda gelen eğitimcilerimizden olabildiğince faydalanmak için oturumlar yoğun şekilde düzenlenmektedir.

Eğitmenlerimizle Tanışın

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

cherly-white

Cheryl White

Eğitmen

Dulwich Center yöneticisi Cheryl White, yayıncı, editör, öğretmen, eğitim koordinatörü, konferans sunucusu...
david-denborough

David Denborough

Eğitmen

David Denborough (Dr.) Dulwich Center için topluluk pratisyeni, öğretmen ve yazar/editör olarak...
carolyn markey

Carolyn Markey

Eğitmen

Carolyn Markey’nin çocuklara, gençlere ve ailelerine ya da velilerine(bakıcılarına) hayatlarını etkileyen çeşitli...
chris dolman

Chris Dolman

Eğitmen

Chris Dolman, hayatlarındaki ve ilişkilerindeki birçok problemlere ve endişelere tepki veren bireyler,...
sekneh hammovd beckett

Sekneh Beckett

Eğitmen

Macquarie Üniversitesi’nin Sosyal Sağlık Kursu öğretmenlerinden biri olan Sekneh Sidney’de yaşamaktadır. Sekneh...
mark hayward

Mark Hayward

Eğitmen

Mark Hayward Birleşik Krallık’ta bir sağlık merkezinde aile terapisti olarak çalışmaktadır. (applied...
tom carlson

Tom Stone Carlson

Eğitmen

Dr. Tom Stone Carlson çift terapilerinde “ilişkisel hesap verilebilirlik” olarak adlandırılan yeni...
poh lin lee

Poh Lin Lee

Eğitmen

Poh Lin Lee Avustralya ve deniz aşırı ülkelerde aile içi şiddet ve...