Narrative Terapi Avustralyalı Aile Terapisti Michael White ve Yeni Zelandalı Aile Terapisti David Epson tarafından geliştirilmiş postmodern bir terapi yaklaşımıdır. Kurucuları terapide odağı, insanların yapısal özelliklerine değil yaşamlarını nasıl anlamlandırıp, yorumladıklarına kaydırmışlar.

Narrative Terapi, danışanlarının yaşamlarına, tercihlerine, deneyimlerine ve kimliklerine son derece saygı duyar ve yaşadıkları zorluklardan dolayı insanlara karşı asla suçlayıcı olmaz. Narrative Terapi, kişiyi merkeze alır ve her insanı kendi hayatının uzmanı olarak görür. Kişilerle problemlerini birbirinden ayırır ve insanların problemlerinin etkisini azaltacak birçok becerilere, yeterliliklere, inançlara, değerlere ve bağlara sahip olduğunu varsayar.

Narrative Terapinin temel felsefesi “kişi problem değildir, problemin kendisi problemdir ve çözüm bireysel değildir” şeklinde özetlenebilir. Yani Narrative Terapi, bireylerin toplumsal söylemlerle problemlerini içselleştirdiğini ve kendilerinin bir parçası haline getirdiklerini öne sürer. Halbuki problem dışarıdan gelmektedir ve kişinin problemi sahiplenmesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü problemi içselleştirdikçe ve sahiplendikçe problemi kendisinden uzaklaştırması ve problemden kurtulması zorlaşacaktır. Yine kişi yaşamındaki problemle başa çıkmaya çalışırken yaşamındaki eski insanlarla ve çevresinde bulunun halihazırdaki insanlarla bağlarını kuvvetlendirmesi çok önemlidir. Kişinin mevcut becerilerini öğrendiği ve bunlara şahit olan insanlar kişinin yaşamını zenginleştirir ve kişiyi güçlü kılar.

Narrative Terapi Türkiye

Narrative Terapi Türkiye, Narrative Terapinin ülkemizde, uzmanlar ve halk nezdinde tanınmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından başlatılmış bir girişimdir. Bu çerçevede Dulwich Center ile ortaklaşa sertifikalı eğitim programları, konferanslar ve seminerler düzenlemeyi, görsel ve yazılı materyal hazırlamayı , süreli ve süresiz yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.

İlk eğitimlerin başladığı Eylül 2014 yılından günümüze kadar psikolog, psikiyatrist ve psikolojik danışmanlardan oluşan onlarca katılımcı eğitimlere katılmıştır. Dulwich Center tarafından sertifikalandırılan iki yıllık program devam etmektedir.

 

Narrative Therapy Kütüphanesi and Kitapçısı   da narrative uygulamalarla ilgili kaynaklara ulaşmak için bir mecra niteliğindedir.

Narrative Connections: Uluslarası Narrative Terapi Uygulacıları Ağı  ise dünyanın farklı yerlerindeki uygulacıların buluştuğu bir forum rolündedir.