Narrative Terapi:

  • Deneyimleri ve anlamalarını anlamaya çalışır.
  • Danışanın bilgisini merkeze alır.
  • Danışanın konuşmalarından referans alır.
  • Genel olanın yanlış yönlendirmemesi için istisnai olanı arar.
  • Belirli kişisel bilgiye vurgu yapar.
  • Kimliğin ve hayatın belirgin detaylarını arar.
  • Kişisel deneyime değer verir. İnsanları kendilerini tanımaları için teşvik eder.
  • İnsanları tercih ettikleri hayatları yaşamak için destekler.

Narrative Terapi Türkiye Hakkında

Narrative Terapi Türkiye, Narrative Terapinin ülkemizde, uzmanlar ve halk nezdinde tanınmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından başlatılmış bir girişimdir. Bu çerçevede Dulwich Center ile ortaklaşa sertifikalı eğitim programları, konferanslar ve seminerler düzenlemeyi, görsel ve yazılı materyal hazırlamayı , süreli ve süresiz yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.

İlk eğitimlerin başladığı Eylül 2014 yılından günümüze kadar psikolog, psikiyatrist ve psikolojik danışmanlardan oluşan onlarca katılımcı eğitimlere katılmıştır. Dulwich Center tarafından sertifikalandırılan iki yıllık program devam etmektedir.

 

Dulwich Centre Hakkında

Avusturalya Adelaide’da bulunan Dulwich Center, Michael White tarafından 1983 yılında kurulmuş ve 2008’deki ölümüne kadar onun tarafından yönetilmiştir. Narrative Terapinin en önemli merkezi kabul edilen kuruluş NT eğitimleri ve konferansları düzenlemekte, toplumsal çalışmalar ve yayıncılık yapmakta ve NT uygulayıcılarını destekleme hizmetleri vermektedir.

Eğitim Çalışmaları: Melbourne Üniversite ile beraber sundukları “Narrative Terapi ve Toplum Hizmeti” adlı bir yüksek lisans programını yürütmektedir ve şu zamana kadar bu programdan aralarında Singapur, Kanada, Avustralya, İspanya, Hong Kong, İsrail, Tanzanya, Irlanda, Şili, Güney Afrika, Danimark, Meksika, Yeni Zelanda ve İngiltere’den katılımcıların olduğu 55 tane mezun vermiştir.

Bunun dışında bir haftalık yoğun workshoplar, kısa workshoplar ve bir yıllık eğitimler vermektedir. Bunlardan başka Türkiye, Singapur, Yunanistan, Hong Kong ve Çin’de uzun süreli eğitimleri yürütmektedirler.

Dulwich Centre Yayınları kitaplar, dergiler ve DVD’ler üreterek Narrative Terapinin  dünya çapındaki uygulayıcılarına  kaynak oluşturmaya odaklanmıştır. 1984 yılında Cheryl White tarafından bağımsız, feminist bir girişim olarak kurulmuştur. Halihazırda kültürel ve cinsiyet ile ilgili çeşitliliği temsil eden yayınlara öncelik vermekte ve mevcut sosyal meselelere cevap veren yayınlar üretmeyi hedeflemektedir.

Michael White Arşivi de yine Dulwich Center’da yer almaktadır. Narrative Terapinin kurucularından biri olan Michael White’ın 1983-2008 arasında çalıştığı bu merkezdeki çalışmaları yine burada arşivlenmiştir. Bunların arasında basılmamış yazıları, video kayıtları, seçilmiş bazı seansları yer almaktadır. Bunların da ilerleyen yıllarda uygulayıcı, araştırmacı ve öğrencilere açılması planlanmaktadır.

The International Journal of Narrative Therapy and Community Work  adlı uluslararası hakemli dergi de Dulwich Center Yayınları tarafından dünyanın farklı yerlerindeki meslektaşların işbirliği ile hazırlanmaktadır.

Dulwich Centre Vakfı dünyanın çeşitli yerlerinde travmaya maruz kalan topluluklara ve onlara yardımcı olmaya çalışan uzmanlara yönelik destekleyici hizmetler sunmaktadır. Bunun için kollectif narrative uygulamaları   hazırlamakta ve yayınlamaktadır. Bunlar arasında çok bilinen Yaşam Ağacı and Yaşam Takımı uygulamaları da yer almaktadır. Filistin, Ruanda, Uganda, Bosna, İsrail, Sri Lanka, Irak Kürdistan’ı gibi yerlerdeki birçok kişi ve organizasyonla işbirliği geçmişi vardır.

Narrative Therapy Kütüphanesi and Kitapçısı   da narrative uygulamalarla ilgili kaynaklara ulaşmak için bir mecra niteliğindedir.

Narrative Connections: Uluslarası Narrative Terapi Uygulacıları Ağı  ise dünyanın farklı yerlerindeki uygulacıların buluştuğu bir forum rolündedir.