Narrative Terapi Nedir?

Narrative Terapi, Michael White ve David Epston tarafından mevcut terapi yaklaşımlarının insanı patolojikleştirmesine, problemle özdeşleşmiş algılamasına ve onu probleme karşı yetersiz görmesine bir tepki olarak doğmuştur.

Narrative Terapi, insanları kendi hayatlarının uzmanı olarak merkeze alan, saygılı, suçlayıcı olmayan bir psikolojik danışmanlık ve toplumsal çalışma yöntemidir. Problemi insandan tamamen farklı bir şey olarak görür ve insanların hayatlarındaki problemin etkisini azaltabilecek çok sayıda becerilerinin, yetkinliklerin, inançlarının, değerlerinin, adanmışlıklarının ve yeteneklerinin olduğunu söyler. Özetle Narrative Terapi, bir etik duruş ve bu etik duruştan gelişen çalışma yollarından (konuşma haritaları) oluşmaktadır.

White ve Epston önceleri ailelerle ve çocuklarla çalışarak elde ettikleri bilgileri ve geliştirdikleri yöntemleri felsefeden eğitime, sosyolojiden antropolojiye birçok farklı disiplinden aldıkları ögelerle zenginleştirmişler ve bunları hem bireysel hem de çift ve aile uygulamalarına adapte etmişlerdir. Bu uygulamalar yıllar içinde farklı kültürlerden birçok terapistin katkısıyla zenginleşmiş ve günümüze gelindiğinde dünya çapında hızla yayılan yaklaşımlardan biri haline gelmiştir.

Narrative Terapi çift ve ailelerle, bireylerle ve topluluklarla çalışmaya imkan verebilen oldukça işlevsel ve uygulanabilir bir ekoldür. Patolojikleştirmeyen, ötekileştirmeyen ve çalışılan kişi ve grupların birikimine saygı duyan yaklaşımıyla çok farklı ruhsal problemlerde etkili olduğu araştırmalarla da kendini kanıtlanmıştır.

1.631 Comments