Narrative Terapi’nin Genel Amaçları

  • İnsanların tek bir hikayeden, problem hikayesinden ibaret olmadığını fark etmelerine yardımcı olmak.
  • İnsanların tercih ettikleri kimliği güçlendirmesine yardımcı olmak.
  • İnsanların kimliklerini yaşadıkları problemlerden ayırmalarına yardımcı olmak.
  • İnsanların tecrübe ettikleri probleme hitap edebilecek bilgi, beceri, umut, hayal ve ilkeleri tanıyarak bunları geliştirebilmeleri için yardımcı olmak.
  • İnsanların yaşam için gerekli becerileri, bilgileri, ümitleri, hayalleri, değerleri ve ilkeleri açıkça ifade etmelerine ve tercih edilen benlik deneyimlerine doğru hareket etmelerine yardımcı olmak.
  • İnsanların, tercih edilen kimlik ve yaşama yönünü destekleyen diğer kişilerle ilişki kurmalarına yardımcı olmak.
  • İnsanların başkaları veya kendileri tarafından değerlendirilirken başarısız hissetmelerine neden olabilen beklentileri ve normları gözden geçirmesi için yardımcı olmak.
  • İnsanların travma durumları karşısında, kendilerinde daha fazla “kişisel faillik” hissetmelerini sağlayan tepkilerini fark edip dillendirmelerine yardımcı olmak.
  • İnsanların yaşadıkları stresin, ihlal edilmiş olan değerlerine bağlı olduklarının bir kanıtı olduğunu fark etmelerine yardımcı olmak.

2.693 Comments