Narrative Terapinin 1. Modül

Narrative Terapiye Giriş

  • Narrative terapinin tarihi
  • Narrative terapinin felsefi temelleri

Modern (Yapısalcı)/ Post-modern (Yapısal olmayan) Yaklaşımların Karşılaştırılması

  • Narrative terapinin uygulanmasındaki temel ilkeler

Güç ilişkileri ile çalışma

  • Merkezde olmayan ama etkili pozisyon
  • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 1
  • Dışsallaştırma Konuşmaları: Durum ifadesi Haritası 2

Dışsallaştırma konuşmaları Yapı sökümü, söylem analizi ve söylem analizi ile ilgili soruları da içermektedir

  • Yeniden yazma konuşmaları
  • Katılımcıların bilgileri kendi uygulamalarında kullanabilmeleri amacıyla yapılacak alıştırmalar.

Michael White’ın kurduğu ve halen Narrative Terapinin dünyadaki  merkezi olan Dulwich Center ile POEM işbirliğiyle düzenlenen sertifika programımız büyüyerek devam ediyor.

İki yıl süren program, Dulwich Center’ın uluslararası eğitmenleri tarafından verilen 240 eğitim saatini kapsamaktadır. Bunun 150 saati teori ve uygulamaya; 90 saati ise süpervizyona ayrılmıştır. 

Bu haliyle eğitim Dulwich Center’ın Avusturalya dışında sertifikakalandırdığı az sayıdaki programlardan biridir.

1. Modül Eğitim Başvurusu için Tıklayınız