Narrative Terapi’yi Farklı Kılan Özellikleri

Yaygın terapi ekollerinin gerçekleri saptamayı amaçlayan tutumu karşısında, Narrative Terapi deneyimleri ve deneyimlerin anlamlarını saptamaya çalışır.

Yaygın terapi ekollerinin terapistin bilgisini merkeze alan yaklaşımı karşısında, Narrative Terapi danışanın bilgisini merkeze alır.

Yaygın terapi ekollerinin terapistin bilgisini ve doğruluğunu yücelten yaklaşımı karşısında, Narrative Terapi kişisel deneyime değer verir ve insanları kendilerini tanımlamaları için teşvik eder.

Yaygın terapi ekollerinin bireyi sınıflandıran tutumu karşısında, Narrative Terapi bireyin kimliği ve hayatının belirgin detaylarını arar.

Yaygın terapi ekollerinin sıra dışı olan tarafından yanlış yönlendirilmekten kaçınarak genel olanı saptamaya çalışması karşısında, Narrative Terapi genel olanın yanlış yönlendirmesinden kaçınarak sıra dışı olanı arar.

Yaygın terapi ekollerinin bireylerin daha derindeki kimliklerine ulaşmak için ipuçları ararken yüzeysel olayları hesaba katması karşısında, Narrative Terapi, yüzeysel olayların bilinebilecek tek olaylar olduğunu vurgular ve yüzeysel olayların eksik yorumlanabileceğini ifade eder.

Yaygın terapi ekollerinin hipotezler ve formülasyonlardan oluşan tutumu karşısında, Narrative Terapi danışanın konuşmalarını referans alır.

Yaygın terapi ekollerinin bireysel hayatları değerlendirmek için normları kullanması karşısında, Narrative Terapi bireyleri tercih ettikleri hayatları yaşamak için destekler.

Yaygın terapi ekollerinin genellemelerin büyük düşünce ve varsayımlara dayandığı fikrini vurgulaması karşısında, Narrative Terapi belirli kişisel bilgiye vurgu yapar.

Bizi Takip Edebilirsiniz