Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

NT, diğer yaklaşımlardan, problemi kişinin içinde görmemesi ve kişiyi hayatının uzmanı olarak görmesiyle ayrışır. Sadece problemle veya çözümle uğraşmaz kişinin değerleri, yaşadığı sosyal bağlamla da derinden ilgilenir. NT’nin uygulama araçları sadece yetişkinler ve bireysel terapi için geliştirilmemiş olduğundan hem çocuklara, hem de çift ve ailelere yardım ederken kullanılabilir.

Narrative terapi hem bireysel hem de çift ve aile ile çalışırken kullanılabilir. Bunun yanında bir çok farklı zorluk grubunda kullanılabilir. Özellikle travma ile çalışılırken diğer yaklaşımlardan oldukça farklı olarak sadece travmatik olaya ve etkilerine değil, öncelikle kişiyi ayakta tutan değerlerine, ilişkilerine ve becerilerine odaklanır.

Narrative terapinin iki kurucusundan biri olan Michael White’ın kurduğu Dulwich Center, dünyada Narrative terapinin merkezi olarak kabul edilmektedir. Düzenledikleri eğitimler, yüksek lisans program, yayınları ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri kollektif çalışmalarla Narrative Terapinin nabzını tutmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Dulwich Center’ın oluşturduğu eğitim programı yine Dulwich Center’ın eğitimcileri tarafından verilmektedir. Eğitim bu haliyle Dulwich Center’ın Avusturalya dışında sertifikalandırdığı az sayıdaki yoğun programdan biridir. Dulwich Center’ın Melbourne Üniversitesiyle birlikte yürüttükleri Narrative Therapy and Community Work master programına devam etmek isteyenler için Türkiye’deki bu eğitim saatleri master programının ilgili modülünü karşılamış sayılmakta ve muaf tutmaktadır.

Narrative terapiye psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler ve psikiyatri uzmanlığı ve hemşireliği alanlarında lisans veya yüksek lisans programlarını bitirmiş kişiler katılabilmektedir. Yine aynı bölümlerin son sınıf öğrencileri de eğitime katılabilmektedir. Lisans bölümü başka bir alandan olup, ruh sağlığıyla ilgili yukarıda sayılan bölümlerden birini bitirmiş olanlar da eğitime katılabilirler.

Narrative Terapi eğitimi 2 yıl sürmektedir. Her yıl  5 günlük 4 oturum düzenlenmekte ve iki yılın ardından 8 oturum tamamlanmış olmaktadır. Eğitimin toplam süresi bu haliyle 240 saat sürmektedir ve ve bunun 150 saati teorik ve pratik eğitimle, kalan 90 saati de süpervizyon ile geçmektedir.

Eğitimin ikinci yılındaki son oturumlar süpervizyona ayrılmaktadır. Planlanan süpervizyon saati 90 saat olup, iki yıllık eğitim sürecine dahildir.

Eğitimcilerimizin hepsi Avusturalya, Amerika, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan gelmektedir. Bu durumda gelen eğitimcilerimizden olabildiğince faydalanmak için oturumlar yoğun şekilde düzenlenmektedir.

Eğitimin her oturumunun tamamlanması sertifikasyon sürecinde gereklidir.  Sertifika almak isteyen katılımcılarımızın her oturumu ve toplam saati doldurması gerekmektedir. Beş günlük oturumlarda zorunlu hallerde 1 güne kadar gelememe durumları tolere edilebilmekle beraber,  daha fazla bir devamsızlık toplam saatin karşılanmamasına neden olmaktadır. 8 oturumdan birini veya daha fazlasını kaçıran katılımcılarımız sonraki yılda aynı oturumu almak zorundadır.

Eğitimci ücretleri Avusturalya Dolarından, eğitimcilerin yol masrafları da dolar üzerinden karşılandığı için kura bağlı değişiklikler olabilmektedir.