Narrative Terapi Nedir?

Narrative Terapi, Michael White ve David Epston tarafından mevcut terapi yaklaşımlarının insanı patolojikleştirmesine, problemle özdeşleşmiş algılamasına ve onu probleme karşı yetersiz görmesine bir tepki olarak doğmuştur. Narrative Terapi, insanları kendi hayatlarının uzmanı olarak merkeze alan, saygılı, suçlayıcı olmayan bir psikolojik danışmanlık ve toplumsal çalışma yöntemidir. Problemi insandan tamamen farklı bir şey olarak görür ve insanların […]

Narrative Terapi Uygulamalarını Şekillendiren Temel Fikirler

Köklü felsefi mirasın Narrative Terapi’ye getirdiği belli başlı temel bakış açıları ve prensipler vardır. İşte, bunlardan bazıları şunlardır: İnsanlar anlam üreticileridir. Anlamlar insan üzerinde etkilidir. Öyküler, anlam kazandırmak için bir çerçeve oluşturur. Narrative Terapi’ye göre insanlar yaşadıkları deneyimlerin pasif değil aktif alıcılarıdır. Başlarına gelen olayları yorumlayan ve bu olaylara anlamlar atfeden insanlar yarattıkları bu anlamlar […]

Narrative Terapi’nin Felsefi Temelleri

Narrative Terapi’nin zengin çalışma örneklerinin altında yatan temel felsefi ve etik prensiplerin değerlendirilmesi, Narrative Terapi’ye sadece teknikler bütünü olarak yaklaşılmasını engelleyerek onun etik bir çalışma ile insanların bağlam ve ihtiyaçlarına yönelik özelleşen bir terapi yöntemi olarak anlaşılması noktasında büyük bir önem taşımaktadır.  Narrative Terapi felsefe, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, dilbilim, anlatı (narrative) ve edebiyat teorisi gibi […]