Narrative Terapi’yi Farklı Kılan Özellikleri

Yaygın terapi ekollerinin gerçekleri saptamayı amaçlayan tutumu karşısında, Narrative Terapi deneyimleri ve deneyimlerin anlamlarını saptamaya çalışır. Yaygın terapi ekollerinin terapistin bilgisini merkeze alan yaklaşımı karşısında, Narrative Terapi danışanın bilgisini merkeze alır. Yaygın terapi ekollerinin terapistin bilgisini ve doğruluğunu yücelten yaklaşımı karşısında, Narrative Terapi kişisel deneyime değer verir ve insanları kendilerini tanımlamaları için teşvik eder. Yaygın […]

Narrative Terapi Nedir?

Narrative Terapi, Michael White ve David Epston tarafından mevcut terapi yaklaşımlarının insanı patolojikleştirmesine, problemle özdeşleşmiş algılamasına ve onu probleme karşı yetersiz görmesine bir tepki olarak doğmuştur. Narrative Terapi, insanları kendi hayatlarının uzmanı olarak merkeze alan, saygılı, suçlayıcı olmayan bir psikolojik danışmanlık ve toplumsal çalışma yöntemidir. Problemi insandan tamamen farklı bir şey olarak görür ve insanların […]

Narrative Terapi’de “Hikâye” Kavramı

Narrative Terapistlere göre hepimiz hikâyelerimizle yaşamımızı sürdürürüz. Yaşadığımız sürece kendimize ve çevremize hikâyelerimizi anlatırız. Hikâyelerimiz, şimdiki ve gelecekteki yaşamımızı etkiler; yaşama baktığımız çerçeveyi oluşturur; bizi zayıflatabilir, güçlendirebilir, kendimize düşman ya da dost edebilir.  Birçok hikâye aynı anda birbirine paralel olarak ilerler ve insanların hayat hikâyelerinde daima belirsizlikler ve çelişkiler vardır. Bu noktada Narrative Terapi insanların […]

Narrative Terapi Uygulamalarını Şekillendiren Temel Fikirler

Köklü felsefi mirasın Narrative Terapi’ye getirdiği belli başlı temel bakış açıları ve prensipler vardır. İşte, bunlardan bazıları şunlardır: İnsanlar anlam üreticileridir. Anlamlar insan üzerinde etkilidir. Öyküler, anlam kazandırmak için bir çerçeve oluşturur. Narrative Terapi’ye göre insanlar yaşadıkları deneyimlerin pasif değil aktif alıcılarıdır. Başlarına gelen olayları yorumlayan ve bu olaylara anlamlar atfeden insanlar yarattıkları bu anlamlar […]