Narrative Terapi’nin Genel Amaçları

İnsanların tek bir hikayeden, problem hikayesinden ibaret olmadığını fark etmelerine yardımcı olmak. İnsanların tercih ettikleri kimliği güçlendirmesine yardımcı olmak. İnsanların kimliklerini yaşadıkları problemlerden ayırmalarına yardımcı olmak. İnsanların tecrübe ettikleri probleme hitap edebilecek bilgi, beceri, umut, hayal ve ilkeleri tanıyarak bunları geliştirebilmeleri için yardımcı olmak. İnsanların yaşam için gerekli becerileri, bilgileri, ümitleri, hayalleri, değerleri ve ilkeleri […]