NT Uygulama Alanları

Travma Çalışmalarında Narrative Uygulama

“Kimse pasif bir travma alıcısı değildir. İnsanlar her zaman travmayı önlemek için girişimde bulunurlar ve travmayı engellemek imkansız olsa bile, küçük ölçüde değiştirmeye çalışırlar… Yoğun bir travma karşısında bile, insanlar değer verdikleri şeyleri korumaya ve muhafaza etmeye çalışırlar. ” White, 2004)

Sıkıntı karşısında, yaşadığımız acıyı azaltmak için her zaman zihinsel, duygusal veya fiziksel olarak harekete geçeriz. Bu eylemlerin çoğu, olayın yoğunluğu nedeniyle gözden kaçar. Kendi içsel sürecimizden çok tehlikenin kendisine odaklanırız.  Narrative uygulamalar, gözden kaçan bu eylemleri görünür kılmayı ve insanların bu eylemlere kendi anlamlarını vermelerine olanak tanımayı amaçlar Bu, kişisel failliğe yeniden bağlanmaya neden olabilir. Bu, acizlik, umutsuzluk ve yetersizlik deneyimlerine zıt bir uygulamadır.

NT’de terapistin sorumluluğu, terapötik konuşmaları şekillendirirken ‘kırılgan’ bir kendilik algısından ziyade ‘dirençli’ bir kendilik algısının oluşumuna katkı sağlayamaktır. Bu, şöyle bir kendilik algısının gelişimidir:

  1. insanlar hayatlarını daha onurlu görürler;
  2. insanlara hayatlarındaki açmazlar karşısında onları harekete geçiren seçenekler sunar; ve
  3. hayatta nasıl ilerleneceğine ilişkin genel bir farkındalığı arttırır.

(White, 2005)

NT, travma yaşamış insanlarla çalışırken terapi ortamında insanların yeniden travmatize olmalarını mazur görmez. Yeniden travmatizasyon, travma bölgesine geri dönmek ve güçsüzlük, mecbur kalma, hapsolma koşullarını yeniden üretmek anlamına gelir. Travma hafızası, bir durumdaki tek bir güçsüzlük hikayesinin hakimiyetindedir. Genellikle unutulan şey ise kişinin tepki olarak ne yaptığıdır –travmaya karşı çabaları ve etkilerini azaltması veya bir şekilde direnmesi. Bu haliyle travmanın kişiler nasıl etkilediği içinde boğulmadan ve böylece kişiyi tekrar travmatize etmeden insanların kendilerini ve değer verdiklerini, travmanın etkilerinden nasıl koruduklarıyla daha çok ilgilenir ve bu hikayeleri zenginleştirmeye çalışır.