Temel Uygulamalar

YAZILI BELGELER

 Narrrative Terapi, hikayelerin kalınlaştırılması ve kalıcı hale getirilmesi için söylenilenleri yazılı hale getirilmesinin önemli olduğunu düşünür. Söylenilenleri yazıyla korumak ve başkalarının şahitliğine açık hale getirmek amaçtır. Yine bu kayıtlar kişinin terapi bittikten sonra da bakıp güç alabileceği başvuru kaynakları olarak kullanılmaktadır. Narrative terapide seanslardan sonra danışanlara yazılan mektuplar, beraber tutulan terapi günlükleri, probleme yazılan mektuplar, hayatlarındaki önemli kişilere yazılan mektuplar ve terapiyi sonlardırırken verilen sertifikalar olmak üzere çeşitli şekillerde yapılmaktadır.

Seansların ardından danışanlara yazılan mektuplarla onların hayatlarına şahit olduğumuz gösterilebilir. Bu mektuplar,  onları sadece etkileyen değil, onlardan etkilenen bir kişi olduğumuzu da gösterir. Aşağıda çocuk bir danışana yazılmış böyle bir mektup örneği görülmektedir.

mektup

Benzer şekilde danışanlar ve terapist her seansta o seansta neleri konuştuklarının, hangi becerileri ve zorlukları tanımladıklarının ve bunlarla ilgili ne yapmaya karar verdiklerinin kaydını bir defter aracılığıyla tutabilirler. Bu defter terapi sürecinin bir kaydı, bir şahidi haline gelebilir. Yine danışan zorlandığında bu defteri bir başvuru kaynağı olarak da kullanabilir.

Narrative Terapinin sıklıkla kullandığı bir başka yazılı doküman da başarı belgeleridir. Kişinin bir şeyleri başardığı veya terapi sürecini bitirdiği zamanlarda kullanılır. Aşağıda buna bir örnek bir başarı belgesi yer almaktadır:

başarı belgesi