YENİDEN ÜYE YAPMA KONUŞMALARI

YENİDEN ÜYE YAPMA KONUŞMALARI

Kimliğimiz şekillenirken hayatımızdaki kişilerin etki ve katkıları kaçınılmaz olarak vardır. Bizi biz yapan hikayelerimiz, diğer bireylerle kurduğumuz ilişkilerin, onların hayatımızdaki yerinin, etkilerinin izini taşımaktadır. Michael White, her insanın, onun hayatında iz bırakmış veya halihazırda etkisi olan insanlardan ulaşan bir yaşam kulubü (clup of life) olduğunu söyler.  Bir kişi seansa getirdiği öyküsü ile de aslında yaşam kulubündeki bir çok kişiyi de beraberinde danışma odasına getirmektedir.

Bu sebepten, yeniden üye yapma uygulamalarında amaç, danışanın yaşamındaki bu kişilerin hayatına katkısını, hikayesindeki yerini tespit ederek, bu kişiler ve bağlantılar aracılığıyla danışanın alternatif öyküsünü kalınlaştırmaya yardımcı olmaktır. Bu yapılırken kişinin yaşam hikayesindeki bu kişilerin yaşam kulüplerindeki üyelikleri gözden geçirilir. Böylece bazı karakterler hatırlanarak yaşam kulubünde daha üst bir üyeliğe geçilirken, bazı karakterlerin üyeliği daha alta bir pozisyona düşürülebilir. Yani bir kişi hikayesinde kendisinin yeteneklerini ilk gören unuttuğu ilkokul öğretmeninin üyeliğini yükseltebilirken, hayatında devamlı kendisini eleştiren bir arkadaşının üyeliğini daha aşağıya çekip ondan daha az etkilenmeye karar verebilir.

Yeniden üye yapma uygulaması, dış şahit gibi bireyin somut olarak danışma ortamında bulunmasını gerektiren bir uygulama değildir. Yeniden dahil edilen kişi, bazen danışanın bir yakını/akrabası, bazen bir hayali kahraman, bazen vefat etmiş biri, bazen de hiç hayatta olmamış biri olabilir.

Bu uygulama, aynı zamanda yeniden yazma uygulaması ile birlikte kullanılabilmektedir, yeniden yazmanın uygun bir noktasına bu soruları da dahil etmek alternatif öyküye giden yolda danışana büyük bir destek sağlayacaktır. Yeniden dahil etme tekniğini uygularken sorulabilecek sorular şu şekildedir;

  • Bu kişinin sizinle ilgili sahip olduğu hangi bilgi size saygı duymasına sebep oluyor?
  • Sizinle ilgili olarak, en önemli olduğunu düşündükleri değer, niyet nedir? Bunu nerden biliyor/lar?
  • Seçmiş olduğunuz akademik çalışmaya inanmalarına katkı sağlayacak ne yaptığınıza şahit oldu/lar?
  • Bu kişiyi tanımak hayatınızı hangi yönlerden şekillendirdi?
  • Sizi bu şekilde etkilediğinden haberi var mı? Bilse ne olurdu?
  • Siz hayatınızı etkileyen bu kişiye nasıl bir katkı sağlamış olabilirsiniz?

Yeniden üye yapmanın çok güzel bir tarafı sadece diğer insanların o kişinin hayatına yaptığı katkıları değil, o kişinin de hayatındaki diğer insanlara yaptığı katkıları da dile getirmesidir. Bu ilişkilerdeki karşılıklılığı vurgular. Kişiyi sadece diğer insanlardan alan değil, onlara veren bir pozisyonda da olduğunu hatırlatır ve kişinin kendisini de değerli bir poziyona koymasına olanak sağlar.